• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

ฝ่ายพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 5
88/7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000เริ่มนับ 01 กันยายน 2557