• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

ประกาศ อ.ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ดาวน์โหลดประกาศ  (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557