• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ต.ค.61-ก.ย.62 (คลิกที่นี่)

- สรุปความก้าวหน้าโครงการ ต.ค.61 - ก.ย.62 (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557