• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือแจ้งเวียน»

news หนังสือแจ้งเวียน

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ดาวน์โหลดประกาศฯ และใบสมัคร  (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557