• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

คู่มือการจ้างรื้อถอนอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจ้างรื้อถอนอาคาร
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 close
top