• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

น้อมรำลึก และแสดงความกตัญญู เนื่องใน “วันกิติยากร”

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานนำข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรีclose
top