• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2563 Strengthening and Challenging of COVID-19 Diagnosis

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2563 Strengthening and Challenging of COVID-19 Diagnosis โดยมี ผทว.มาลินี จิตตกานต์พิชย์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และคณะวิทยากร ณ ห้องประชุม 314 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์close
top