• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

นวัตกรรมใหม่...ไทยพร้อมผลิตชุด PPE (Isolation Gown) รุ่น เราสู้ ใช้ - ซักได้ 20 ครั้ง

โดยความร่วมมือพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายองค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีผู้ประกอบการผลิตอีก 13 บริษัทเข้าร่วมดำเนินการclose
top