• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 close
top