• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 close
top