• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ดาวน์โหลด..!! เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม “การชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม”

โครงการอบรม “การชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม”

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม 

“การชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม”

 close
top