• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 close
top