• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 close
top