• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

 

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 close
top