• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 close
top