• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

 

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

 close
top