• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 close
top