• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

ฝ่ายซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14
88/7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 589-9850-8 ต่อ 9316, 9184เริ่มนับ 01 กันยายน 2557