• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

ฝ่ายนิติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อาคาร 14 ชั้น 2
88/7 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2965 9777 โทรสาร 0 2965 9777
เบอร์ภายใน 0 2951 0000 ต่อ 98454, 99627เริ่มนับ 01 กันยายน 2557