• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือเวียนฝ่ายคลัง»

news หนังสือเวียนฝ่ายคลัง

แบบฟอร์มวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562/ รหัสหมวดพัสดุ

       แบบฟอร์มวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

        รหัสหมวดพัสดุ                                                       

 

หนังสือเวียน สธ 0601.03/ว1456 ลว.18 ก.ย.62 (คลิ๊กอ่าน)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557