• home»
 • คำถามที่พบบ่อย»

คำถามที่พบบ่อย

  • คำถาม : คำถามที่พบบ่อย | ฝ่ายพัสดุ
   คำตอบ :

    

   ถาม-ตอบ ฝ่ายพัสดุ

   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)

   และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

    

  • คำถาม : คำถามที่พบบ่อย | ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   คำตอบ :

    

   ถาม-ตอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

    

  • คำถาม : คำถามที่พบบ่อย | ฝ่ายนิติการ
   คำตอบ :

    

   ถาม-ตอบ ฝ่ายนิติการ

    

  • คำถาม : คำถามที่พบบ่อย | ฝ่ายคลัง
   คำตอบ :

    

   ถาม-ตอบ ฝ่ายคลัง

    

  • คำถาม : คำถามที่พบบ่อย | ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   คำตอบ :

    

   ถาม-ตอบ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

    close
top