• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88/7 อาคาร
 100 ปี การสาธารณสุขไทย ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2951-0000
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 0-2591-1707

e-mail (webmaster) : prdmsc@dmsc.mail.go.thclose
top