• home»
  • แนะนำบริการร้องเรียน»

แนะนำบริการร้องเรียน

สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88/7 อาคาร
 100 ปี การสาธารณสุขไทย ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2951-0000
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 0-2591-1707

e-mail (webmaster) : prdmsc@dmsc.mail.go.th

แบบฟอร์มร้องเรียน

ติดต่อเรื่อง :
ผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน :
Email Address :
หมายเลขโทรศัพท์ :
คำถาม-ข้อเสนอแนะ :
  captcha
รหัสอักษร :
 close
top