calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

การบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (สำหรับผู้บริหาร) วันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัล United Nations Public Service Awards

และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้บริหาร)

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหินชะอำบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 

ดาวน์โหลดคลิปการบรรยาย

การบรรยายวันที่ 21 กันยายน 2558  เสียงบรรยาย

การบรรยายวันที่ 22 กันยายน 2558  เสียงบรรยาย รอบเช้า  รอบบ่าย

การบรรยายวันที่ 23 กันยายน 2558   เสียงบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
วันเดือนปีของเอกสาร : 2015-09-21