calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่