calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 14 ห้อง 219 ชั้น 2 และห้อง 613 ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร : 0 2951 0000 ต่อ 98448-9 โทรสาร 0 2965 9744
bpsd@dmsc.mail.go.th

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ติดต่อเรื่อง :
ผู้ติดต่อ :
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
รายละเอียด :
  captcha
รหัสอักษร :