newsข่าวประชาสัมพันธ์

view all

rss RSS FEED ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

   แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างของหน่วยงาน
   พื้นที่รับผิดชอบ
   ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
   ผู้บริหารข้าราชการ
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
   ข้อมูลการติดต่อ   ข่าวสารหน่วยงาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวสมัครงาน
   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
   ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
   ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   บริการประชาชน

   ข้อมูลการบริการ
   แบบฟอร์มดาวน์โหลด
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คำถามที่พบบ่อย
   ถาม-ตอบ
   ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ   สาระน่ารู้

   กฏหมาย ระเบียบ
   การจัดการความรู้ KM
   วารสารกรมฯ
   Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
   คลังความรู้ ผลงานวิจัย   ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

   ส่วนกลาง
   ส่วนภูมิภาค
   หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
   ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

   เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
   © 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
   ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
   เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th

    

   X

   ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

   ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

   อ่านต่อ