newsข่าวประชาสัมพันธ์

view all

rss RSS FEED ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

     แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
     หน้าหลัก

     เกี่ยวกับหน่วยงาน
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     โครงสร้างของหน่วยงาน
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
     ผู้บริหารข้าราชการ
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ
     ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
     ข้อมูลการติดต่อ     ข่าวสารหน่วยงาน

     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ข่าวสมัครงาน
     ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
     ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     บริการประชาชน

     ข้อมูลการบริการ
     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     คำถามที่พบบ่อย
     ถาม-ตอบ
     ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ     สาระน่ารู้

     กฏหมาย ระเบียบ
     การจัดการความรู้ KM
     วารสารกรมฯ
     Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
     คลังความรู้ ผลงานวิจัย     ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

     ส่วนกลาง
     ส่วนภูมิภาค
     หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
     ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

     เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
     © 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
     ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
     เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th

      

     X

     อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

     อ่านต่อ