newsข่าวประชาสัมพันธ์

view all

rss RSS FEED ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

    แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
    หน้าหลัก

    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    โครงสร้างของหน่วยงาน
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
    ผู้บริหารข้าราชการ
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ
    ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
    ข้อมูลการติดต่อ    ข่าวสารหน่วยงาน

    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสมัครงาน
    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
    ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
    ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    บริการประชาชน

    ข้อมูลการบริการ
    แบบฟอร์มดาวน์โหลด
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    คำถามที่พบบ่อย
    ถาม-ตอบ
    ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ    สาระน่ารู้

    กฏหมาย ระเบียบ
    การจัดการความรู้ KM
    วารสารกรมฯ
    Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
    คลังความรู้ ผลงานวิจัย    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

    ส่วนกลาง
    ส่วนภูมิภาค
    หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
    ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

    เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
    © 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
    ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
    เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th

     

    X

    อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

    ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

    อ่านต่อ