ผู้บริหาร    
ผู้อำนวยการ
นางสาวอรทัย  สุพรรณ
เบอร์ภายใน : 0-7660-0119-21 ต่อ 102
E-mail : orathai.s@dmsc.mail.go.th
   
ข้าราชการ
หัวหน้าบริหารทั่วไป
- นางสาวอภิชญา  เกตุทิศ
เบอร์ภายใน :  0-7660-0119-21 ต่อ 101
E-mail :  apichaya.k@dmsc.mail.go.th
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ผูู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง
 (Division Information Officer :DIO)
 
นายจเร  วุฒิศาสน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 0-7660-0119-21 ต่อ 101
E-mail : jare.w@dmsc.mail.go.th
หัวหน้ากลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
นางอิริยะพร  กองทัพ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
เบอร์ภายใน :0-7660-0119-21 ต่อ 131
E-mail : iriyaporn.k@dmsc.mail.go.th
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
นางสาวจำรัส  พูลเกื้อ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน :0-7660-0119-21 ต่อ 131
E-mail : jamrat.p@dmsc.mail.go.th

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างของหน่วยงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารข้าราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ข้อมูลการติดต่อข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการประชาชน

ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย
ถาม-ตอบ
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสาระน่ารู้

กฏหมาย ระเบียบ
การจัดการความรู้ KM
วารสารกรมฯ
Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
คลังความรู้ ผลงานวิจัยลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th