ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการด้านทดสอบ วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ โดยคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 841/2547 เรื่องจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ให้มีบทบาทหน้าที่ในการ ทดสอบอาหารเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการท่องเที่ยว

- ประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตรวจ ตัวอย่างทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และชันสูตรสาธารณสุข

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบแก่ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

- ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 136/2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และเขตรับผิดชอบ ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต เป็นศูวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ลักษณะสำคัญองค์การ 

 

รายงานผลการทบทวน ลักษณะสำคัญขององค์การ

 

 
   

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างของหน่วยงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารข้าราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ข้อมูลการติดต่อข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการประชาชน

ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย
ถาม-ตอบ
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสาระน่ารู้

กฏหมาย ระเบียบ
การจัดการความรู้ KM
วารสารกรมฯ
Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
คลังความรู้ ผลงานวิจัยลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th