ประวัติความเป็นมา

   ภูเก็ตตั้งอยู่ในทะเลอันดามันมีพื้นที่ทั้งหมด 570,034 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 261,386 คน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของภาคใต้ โดยในปี พ.ศ.2541 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.6 ล้านคน ทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นเงิน 42,692.48 ล้านบาท

    ดังนั้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้พัฒนาภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง แต่ปัญหาทางด้านสาธารณสุขบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังคงมีอยู่ เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โรคอุจจาระร่วง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา สาขาภูเก็ตขึ้นอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุจริต ศรีประพันธ์ และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา สาขาภูเก็ต เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต โดยนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ปี 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11/1 (ภูเก็ต) ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ เป็นวงเงิน 13,579,000 บาท ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ณ เลขที่ 141 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และปี 2550 ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพัก วงเงิน 11,200,000 บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต) ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารปฏิบัติงานใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างของหน่วยงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารข้าราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ข้อมูลการติดต่อข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการประชาชน

ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย
ถาม-ตอบ
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสาระน่ารู้

กฏหมาย ระเบียบ
การจัดการความรู้ KM
วารสารกรมฯ
Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
คลังความรู้ ผลงานวิจัยลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th