ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
หลีกเลี่ยงการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร

ด้วย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีกำหนดการประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด ในวันที่ 16-18 มกราคม 2561 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุม
 
 
ผู้ประกาศ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔