ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้ ฯ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ Download
 
 
ผู้ประกาศ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔