ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
เปิดให้บริการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาล​สงกรานต์​

 
 
ผู้ประกาศ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔