ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
งดรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ด้วย สำนักยาและวัตถุเสพติด มีกำหนดการเดินทางไปสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความผาสุกในการทำงาน ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
จึงของดรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาและพลาสติกทางการแพทย์ ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างต้องเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
 
 
ผู้ประกาศ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔