ข่าวกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคงานบริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคงานบริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเขาค้อเฮอร์เบอรี่ ออแกนิคฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
คำบรรยายภาพ 1 :
คำบรรยายภาพ 2 :
คำบรรยายภาพ 3 :
คำบรรยายภาพ 4 :
คำบรรยายภาพ 5 :
คำบรรยายภาพ 6 :
คำบรรยายภาพ 7 :
คำบรรยายภาพ 8 :
คำบรรยายภาพ 9 :
ขึ้นบน