ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและคัดเลือกผลงานวิชาการทางห้องปฏิบัติการดีเด่นระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและคัดเลือกผลงานวิชาการทางห้องปฏิบัติการดีเด่นระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมรอแยลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก  
 
คำบรรยายภาพ 1 :
คำบรรยายภาพ 2 :
คำบรรยายภาพ 3 :
คำบรรยายภาพ 4 :
คำบรรยายภาพ 5 :
คำบรรยายภาพ 6 :
คำบรรยายภาพ 7 :
คำบรรยายภาพ 8 :
คำบรรยายภาพ 9 :
คำบรรยายภาพ 10 :
คำบรรยายภาพ 11 :
คำบรรยายภาพ 12 :
คำบรรยายภาพ 13 :
คำบรรยายภาพ 14 :
คำบรรยายภาพ 15 :
คำบรรยายภาพ 16 :
คำบรรยายภาพ 17 :
คำบรรยายภาพ 18 :
คำบรรยายภาพ 19 :
คำบรรยายภาพ 20 :
คำบรรยายภาพ 21 :
คำบรรยายภาพ 22 :
ขึ้นบน