ข่าวกิจกรรม
Meeting LAB

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2559
ณ โรงแรม แคนทารี่ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
 
คำบรรยายภาพ 1 :
คำบรรยายภาพ 2 :
คำบรรยายภาพ 3 :
คำบรรยายภาพ 4 :
คำบรรยายภาพ 5 :
คำบรรยายภาพ 6 :
คำบรรยายภาพ 7 :
คำบรรยายภาพ 8 :
คำบรรยายภาพ 9 :
คำบรรยายภาพ 10 :
ขึ้นบน