ข่าวกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก  
 
คำบรรยายภาพ 1 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 2 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 3 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 4 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 5 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 6 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 7 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 8 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 9 : กิจกรรมออกกำลังกาย
คำบรรยายภาพ 10 : กิจกรรมออกกำลังกาย
ขึ้นบน