ข่าวกิจกรรม
ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์รวมบริการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์รวมบริการ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการให้บริการ
 
 
คำบรรยายภาพ 1 : ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์รวมบริการ
คำบรรยายภาพ 2 : ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์รวมบริการ
คำบรรยายภาพ 3 : ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์รวมบริการ
ขึ้นบน