อีเมล์     
รหัสผ่าน
 
ปฏิทินกิจกรรม
  สำรวจความพึงพอใจ
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด ?
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
  สถิติการชมเยี่ยมชมเว็บไซต์
วันที่เริ่มนับ :
20 พฤษภาคม 2558
 11627 
  หน่วยงานภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักกำกับพระราชบัญญิติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กลุ้มคุ้มครองจริยธรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/ (เชียงราย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (นนทบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)
  วิดีโอแนะนำ
บริการตรวจสอบสถานะผลการตรวจวิเคราะห์ 

งดรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

วิธีการชำระเงิน 

งดรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 

งดรับตัวอย่างทุกประเภท ในวันที่ 1 มิ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

ข่าวจัดซื้อ-จ้าง
1  ข่าวจัดซื้อเครื่องพิมพ์
    
2  ข่าวจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
    
แผนการจัดซื้อ-จ้าง
1  แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
    
ผลการจัดซื้อ-จ้าง
1  ผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
    
2  ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
    
3  ทดสอบบันทึกผลการจัดซื้อ/จ้าง
    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คำรับรองการปฏิบัติงาน
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา