อีเมล์     
รหัสผ่าน
 
ปฏิทินกิจกรรม
  สำรวจความพึงพอใจ
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด ?
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
  สถิติการชมเยี่ยมชมเว็บไซต์
วันที่เริ่มนับ :
20 พฤษภาคม 2558
 25302 
  หน่วยงานภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักกำกับพระราชบัญญิติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กลุ้มคุ้มครองจริยธรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/ (เชียงราย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (นนทบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)

นายทรงพล ชีวะพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
วิดีโนแนะนำ

 
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ
แจ้งรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์พิษเฉียบพลัน 
วันที่โพสต์ : 15 พฤศจิกายน 2561 17:16:05
งดการให้บริการรับตัวอย่าง 
วันที่โพสต์ : 13 พฤศจิกายน 2561 09:04:41
แจ้งงดรับตัวอย่าง 
วันที่โพสต์ : 06 สิงหาคม 2561 15:27:19
ขอเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
วันที่โพสต์ : 20 กรกฎาคม 2561 12:39:18
งดรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 
วันที่โพสต์ : 29 มิถุนายน 2560 11:51:18
ข่าวจัดซื้อ-จ้าง
แผนการจัดซื้อ-จ้าง
1  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
    
ผลการจัดซื้อ-จ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบฟรอ์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
วันที่โพสต์ : 06 สิงหาคม 2561 14:20:08
  แบบฟอร์มส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
วันที่โพสต์ : 06 สิงหาคม 2561 14:19:03
  แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
วันที่โพสต์ : 04 กรกฎาคม 2560 13:45:40
  แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเครื่องสำอาง
วันที่โพสต์ : 04 กรกฎาคม 2560 13:45:21
  แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่โพสต์ : 03 กรกฎาคม 2560 15:11:47
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่โพสต์ : 20 มกราคม 2560 13:05:42
คำรับรองการปฏิบัติงาน
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
วันที่โพสต์ : 10 มิถุนายน 2559 10:12:47
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 06:10:32
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 06:10:18
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 05:52:45
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 05:41:02
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
NART
วันที่โพสต์ : 24 สิงหาคม 2561 15:09:07
สำนักงาน ก.พ.
วันที่โพสต์ : 31 พฤษภาคม 2559 15:03:29
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่โพสต์ : 13 กรกฎาคม 2558 14:55:33
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่โพสต์ : 13 กรกฎาคม 2558 14:54:18

  1. RMSc4-Antibiogram-6M2018_All (1)
  2. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Blood
  3. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Sputum
  4. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Stool
  5. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Urine