upload/news/news27.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย อบรมสถิติสำหรับผู้ดำเนินการทดสอบความชำนาญ รุ่นที่ 2
  • upload/news/news26.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย สถิติสำหรับผู้ดำเนินการทดสอบความชำนาญ รุ่นที่ 2
  • upload/news/news25.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจติดตาม ISO17043
  • upload/news/news24.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย สถิติสำหรับผู้ดำเนินการทดสอบความชำนาญ รุ่นที่ 1
  • upload/news/news23.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย อบรมสถิติสำหรับผู้ดำเนินการทดสอบความชำนาญ รุ่นที่ 2


comment ข่าวประชาสัมพันธ์

viewmore
 

open_close