header_text
change_font_size Small Medium Big
 
    upload/news/news460.jpg
  • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • upload/news/news453.jpg
  • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • upload/news/news433.jpg
  • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
  • upload/news/news432.jpg
  • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
  • upload/news/news425.jpg
  • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

LINK

facebook
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2018

นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2018
......ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับความอึดและไม่ยอมแพ้ของชีวิตบนโลก ที่แม้จะผ่านภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เมื่อชีวิตกำเนิดขึ้นบนโลก แต่ชีวิตก็ยังยืนหยัดดำรงชีพจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ถ้าโลกพบกับวิกฤติครั้งหน้า ชีวิตจะยืดหยัดต่อไปได้หรือไม่ มาหาคำตอบกันในเล่มนี้
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์