• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • แวดวง KM DMSc»

news แวดวง KM DMSc

สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม best practices เรื่อง "การจัดเก็บไฟล์ ในคอมพิวเตอร์"

วันที่ 13 กันยายน 2560 สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการฝึกหัดของ facilitator

เนื่องจากบุคลากรมีไฟล์ที่จัดเก็บไว้มากแต่ใช้เวลาหานานในการหาไฟล์ที่ต้องการ  หรือหาไม่พบ ในขณะที่หลายๆคนจัดเก็บได้ดี

ทำให้ได้รู้ว่าน้องๆสมัยนี้เก่งคอมพิวเตอร์กันมาก สมเป็นเด็กรุ่นใหม่

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map