• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • CKO Tips»

news CKO Tips

หลักKM ง่ายๆ

"หลักKM มีง่ายๆว่า เรามีอะไรดีๆ สำเร็จๆ เราก็บอกเพื่อนเรา ให้เขาเอาไปลองทำดูจะได้ทำได้ดีเหมือนเราบ้าง เปิดเวทีให้นักปฏิบัติมาบอกBest practice มิใช่ให้ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายTheory องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความยาก/ยุ่งยาก/ซับซ้อน เราจะเลือกเอาที่ชาวบ้านใช้ได้ไปให้เขาใช้อย่างเข้าใจแบบง่ายๆ ส่วนการทำงานกับชุมชนต้องเข้าใจหลักพื้นฐานก่อนว่า คนไทยเป็นพวกใฝ่สัมพันธ์ก่อนใฝ่สัมฤทธิ์ ถ้าเป็นพรรคพวกกันแล้ว ถึงไหนถึงกัน เมื่อจะลงชุมชนต้องอย่ามีมิจฉาทิฐิ คือไม่มองชุมชนว่างเปล่า ไม่คิดว่าองค์กรชุมชนมีแบบเดียว ไม่คิดว่าเราเก่งกว่าชาวบ้าน และย้ำเสมอว่าชุมชนไม่เหมือนกัน ทำอะไรต้องใส่องค์ความรู้ไปประยุกต์เข้ากับบริบท ของแต่ละชุมชน ไม่มี One size fit all"

จากท่าน CKO นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ วันที่ 7 ธ.ค.59

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map