• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19”

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี” โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด-19

systemlink

close
top