• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ทั้งนี้ทาง สถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ร่วมสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ อีกด้วย โดยมีบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

systemlink

close
top