• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 ชมรมผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชมรมผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

systemlink

close
top