• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ใบสมัครสมาชิกห้องออกกำลังกาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนการสมัคร

- ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกห้องออกกำลังกาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- กรอกรายละเอียด พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

- ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหาร สำนักเลขานุการกรม อาคาร 14 ชั้น 2

 

ใบสมัครสมาชิกห้องออกกำลังกาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

systemlink

close
top