• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอเชิญบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆในพื้นที่ทุรกันดาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอเชิญชวนบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆในพื้นที่ทุรกันดาร ในโครงการ
"กระเป๋าเพื่อน้อง" โดยสามารถส่งกระเป๋ามาได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร 3
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หรือส่งเองโดยตรงที่ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
************
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และสำนักงานเลขานุการกรม
โทร 99886-7

systemlink

close
top