• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557

ชมรมกีฬาและนันทนาการ ขอส่งระเบียบและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

               ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557

สำหรับงานกลางคืน  มีประกวดการเต้นลีลาศ ของแต่ละสี   สีละ 2 จังหวะ    ส่งสีละ 3-5 คู่  มีรางวัลที่ 1 2 และ 3

รางวัลใหญ่ แจกในงาน   จำนวน 20 รางวัล   รางวัลของขวัญปีใหม่ ไม่ต่ำกว่า 200 ชิ้น จะจับแจกหลังงานนะครับ....

เตรียมตัวพบกับงานของเรา  ใน concept  " เริงลีลา ... กรมวิทย์พาฝัน....."

systemlink

close
top